Blood Makes Noise

 

“Positive Space” exhibition examines problems of visibility, concealment, public persona and public mask via HIV/AIDS; it suggests that stigmatization, fear and ignorance can only be overcome by visibility and public persona. It tries to attribute a personal as well as collective, abstract and queer face and a narrative to HIV/AIDS.
Ünal Bostancı wrote Suzanne Vega’s lyrics of 1992 “Blood makes noise and I can’t really hear you in the thickening of fear” into bubble wrap, recommended as a cheap alternative to carrying and storing medical samples, by injection. Ünal uses fake blood in the rest of the writing in accordance with the arrhythmic and noisy blood taken from someone HIV positive. This positive blood emits an unnecessary fear into the delicate bubble wrap.
Alper Turan

°

“Pozitif Alan” sergisi , görünme, saklanma, kamusal bir yüze sahip olma ve yüzünü saklama meselelerini HIV/AIDS üzerinden irdeler; damgalanma, korku ve bilgisizliğin ancak görünür kılınarak ve bir çehreye sahip olarak aşılacağını önerir ve HIV/AIDS’e kişisel ve kolektif, soyut ve kuir bir yüz ve bir anlatı atfetmeye çabalar.
Ünal Bostancı, Suzanne Vega’nın 1992 yılına ait şarkı sözünü “Blood makes noise and I can’t really hear you in the thickening of fear” (Kan gürültü çıkarıyor ve yoğunlaşan korkunun içinde seni duyamıyorum) halihazırda tıbbi numuneleri taşımak ve saklamak için alternatif ve ucuz bir yol olarak önerilen baloncuklu naylonların içine enjekte ederek yazar. Ünal, “blood” (kan) kelimesini HIV+ birinden alınan kan ile gürültü yapan, farklı pompalanan kana riayet ederek yazar. Ritmi bozulan yazının devamında ise sahte kan kullanır, HIV+ kan hassas naylonların içinde gereksiz bir korku salar.
Alper Turan

°

Blood Makes Noise, 2018. Bubble Wrap, blood, synthetic blood, 104×330 cm. “Positive Space” @Operation Room, Istanbul, TR.

Şu kategoriye gönderildi: 2018