Tevbe

 

By focusing on artists’ printed materials, torna announced an open call to receive works that are keen to use the postcard format as their medium and to be printed on A6* postcards. The first set of 25 was printed with the participation of fifteen artists.
Ünal Bostancı’s work “Tevbe” is based on the fact that the letter “t” in the Arabic alphabet means repentance. The artist ironically visualizes this letter, which looks like a smiley face, with the image of an anonymous politician.

°

Sanatçılar tarafından üretilen basılı malzemeye odaklanan torna, kartpostal formatında iş üretmek üzere sanatçılara açık çağrı yaptı. İnisiyatifin 25 karttan oluşan ilk seti, on beş sanatçının katılımıyla basıldı.
Ünal Bostancı’nın “Tevbe” adlı çalışması, Arap alfabesindeki “te” harfinin kelime anlamının tevbe (tövbe) anlamına gelmesinden yola çıkıyor. Sanatçı, görsel olarak gülen surata benzeyen bu harfi, anonim bir politikacı imajıyla birleştirerek ironik bir şekilde görselleştiriyor.

°

Tevbe, 2018. Postcard, 10.5×14.8 cm. “torna cards #1” @Torna, Istanbul, TR.

Şu kategoriye gönderildi: 2018