about

 

Ünal Bostancı lives and works in Istanbul. He makes installations, sculptures and mixed media artworks. By aiming to reach to more inclusive societies, he develops forms that are based on subjective associations and formal parallels, which incite the viewer to make new personal connections. While playing with the perception of common memory, he produces content based on various overlapping themes and strategies in an atmosphere in which some topics such as identity, gender expression and ideology plays an important role.

His first solo exhibition La Isla Bonita, BAS, Istanbul (2021), group shows include “Seduction”, FAP, Istanbul (2022); “Çark”, Karşı Sanat Çalışmaları, Istanbul (2022); Through the Window Project (2021); Mamut Art Project, Istanbul (2019); “Positive Space”, Operation Room, Istanbul (2018); “Decadence”, Pera Palace, Istanbul (2017); Timeless Palace Museum, SPOT Production Fund, Istanbul (2016).

°

Ünal Bostancı, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Bostancı enstalasyonlar, heykeller ve karışık medya sanat çalışmaları yapar. Daha kapsayıcı toplumlara ulaşmayı hedefleyerek, izleyiciyi yeni kişisel bağlantılar kurmaya teşvik eden, öznel çağrışımlara ve biçimsel paralelliklere dayalı formlar geliştirir. Ortak bellek algısıyla oynarken, kimlik, toplumsal cinsiyet ifadesi ve ideoloji gibi konuların önemli rol oynadığı bir atmosferde, birbiriyle örtüşen çeşitli tema ve stratejilere dayalı içerikler üretir.

İlk kişisel sergisi “La Isla Bonita”, BAS (2021); son grup sergileri arasında ise “Seduction”, FAP, İstanbul (2022); “Çark”, Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul (2022); Through the Window Project (2021); Mamut Art Project, İstanbul (2019); “Pozitif Alan”, Operation Room, İstanbul (2018); “Dekadans”, Pera Palas, İstanbul (2017); Zamansız Saray Müze, SPOT Üretim Fonu, İstanbul (2016) yer alıyor.

°

Photo © Gökhan Polat